Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram
 • Workshop pro žáky ZŠ
  Workshop pro žáky ZŠ
  Dne 25. 4. se uskutečnil workshop pro žáky ZŠ, zaměřený na 3D modelování pro následný tisk modelu na 3D tiskárně.
 • Krajské kolo soutěže v programování
  Krajské kolo soutěže v programování
  V pátek proběhlo na naší škole krajské kolo soutěže v programování, kterého se zúčastnilo 23 žáků ve třech kategoriích. Vítězům blahopřejeme.
 • Technologicko - vzdělávací konference BožeTECH
  Technologicko - vzdělávací konference BožeTECH
  30. března 2022 proběhl na VOŠ a SPŠE 3. ročník konference BožeTECH, která je zaměřena na prezentaci moderních trendů v technických oborech.
 • Projektový den - 3D tisk
  Projektový den - 3D tisk
  10. 3. 2022 jsme uspořádali na na naší škole Projektový den zaměřený na 3D tisk pro kolegy ze základních škol.
 • Micro:bit ve vědecké knihovně v Olomouci
  Micro:bit ve vědecké knihovně v Olomouci
  Téměř dvě desítky zájemců z řad čtenářů VKOL se zúčastnilo workshopu zaměřeného na možnosti využití minipočítače micro:bit. 

NEVÍŠ KAM PO ŠKOLE?

Vyšší odborná škola v rámci předmětu fiktivní firma otevřela poradenské centrum pro studenty čtvrtých ročníků.

Přijď se poradit jak napsat životopis, zkus si pohovor s fiktivním zaměstnavatelem.

Stipendijní program

Společnost Mubea je světovým leaderem v oblasti výroby odlehčených komponentů pro automobilový průmysl, závod v Prostějově patří do divize podvozků a specializuje se na výrobu nápravových pružin a stabilizátorů.

Vzhledem k unikátnosti technologických zařízení založila společnost Mubea vlastní vzdělávací středisko, které doplňuje vzdělávací program státních škol. Program je realizován skrze smluvní spolupráci se středními školami a SOU. Absolventi tohoto programu tak získají unikátní kvalifikaci, perspektivu zajímavého a stabilního zaměstnání a možnost stipendijní podpory.

V současné době společnost Mubea hledá v Prostějově nové spolupracovníky.

Motivační program pro studenty vybraných středních škol – podmínky pro přiznání příspěvku

 • Student 3. nebo 4. ročníku podporovaného oboru
 • Studijní průměr předcházejícího pololetí do 2,5
 • Docházka minimálně 70 %
 • Absolvování zdravotní prohlídky
 • Po ukončení studia – odpracování nejméně 3 let u AŽD Praha
 • Možnosti pro studenta

 • Získání odborné praxe
 • Výdělek při prázdninových brigádách
 • Seznámení se s moderní technikou a technologiemi
 • Výše příspěvku

 • 2 000 Kč/měsíčně – studijní průměr do 2,0
 • 1 500 Kč/měsíčně – studijní průměr od 2,0 do 2,5
 • 1 000 Kč/měsíčně -  studijní průměr od 2,5 do 3,0
 • Nabízíme uplatnění v  pracovních pozicích

 • Elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
 • Mistr na montáži *)
 • Přípravář výroby
 • Specialista pro výrobní činnost
 • Přípravář staveb
 • Specialista pro montážní činnost
 • Stavbyvedoucí *)
 • Konstruktér/vývojový pracovník
 • Projektant - elektro
 •                *) po zapracování

                 Po zapracování možnost práce v zahraničí

  Studentský program „NádraŽák“

  Baví tě železnice? A chceš pobírat pravidelné měsíční příspěvky a k tomu ještě mít jistotu stabilního a perspektivního zaměstnání? Staň se NádraŽákem!

  Co to znamená být NádraŽákem?

  Název odkazuje nejen na železničářskou tradici, ale také na celoživotní vzdělávání, ke kterému má člověk blízko, ať už je žákem, studentem nebo zaměstnancem. Jedná se o studentský program Správy železniční dopravní cesty, díky kterému získáš jistotu zaměstnání, pravidelný měsíční příspěvek až do výše 2 000 Kč* po dobu studia apod. 

  Co musím udělat, abych se stal NádraŽákem?

  Být studentem 3. či 4. ročníku jednoho z vybraných maturitních oborů či 2. a 3. ročníků učebních oborů našich smluvních středních škol ** (případně studentem podporovaných oborů našich smluvních VOŠ**) a mít průměr známek za předcházející pololetí do 2,5 včetně. Pak už pouze stačí projít přijímacím pohovorem a zdravotní prohlídkou a můžeš se těšit na práci v „nádražáckém“ kolektivu u SŽDC.

  Koho hledáme?

  V současné době hledáme zaměstnance na pozice výpravčí, dispečer centrálního dispečerského pracoviště, elektromontér, návěstní technik, řidič speciálního hnacího vozidla, zámečník kolejových konstrukcí, projektant, rozpočtář apod. Více informací nalezneš na našich internetových stránkách www.szdc.cz/studenti.

  Co je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace?

  • Již 15 let plníme funkci provozovatele a vlastníka železniční dopravní cesty v České republice. 
  • Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu, opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury. 
  • Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní a perspektivní společnost.
  • Se svými 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi největší zaměstnavatele v České republice.

  * dle studijního prospěchu, více informací nalezneš na www.szdc.cz/studenti v sekci NádraŽák

  ** seznam podporovaných oborů nalezneš na www.szdc.cz/studenti v sekci NádraŽák

  Nabídka stipendijního programu

  Možnosti a podmínky stipendijního programu naleznete na adrese www.cd.cz/kariera/stipendijni-program.htm

  Výhody stipendijního programu

  - příspěvek na jízdné až 500 Kč/měsíčně
  - příspěvek na studium 1 500 Kč/měsíčně po dobu 4 let
  - jistota zaměstnání po škole a navíc příspěvek 50 000 Kč

  Možnosti uplatnění studentů

  Absolventi oboru elektrotechnika u nás naleznou uplatnění především na pozici mechanik elektronických zařízení a elektromechanik. Proč k nám a jaké kolegy aktuálně hledáme se dozvíte na www.cd.cz/kariera.

  Podívejte se také, co vše pro studenty nabízíme na www.cd.cz/kariera/pro-zaky-a-ucitele.htm.
  (Poznámka: kontaktní osoby jsou uvedeny na kariérních stránkách v sekci Pro žáky a učitele - viz odkaz výše)

  upozornění na sekci stránky "Časté dotazy ke stipendiu ČéDés"

  Stipendium

  Pravidla pro poskytování stipendia 

  Stipendia se poskytují žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.

  Žákům vybraných technických oborů vzdělání středních škol zakončených maturitní zkouškou je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia (dále jen stipendium) z rozpočtu Olomouckého kraje.
  Hlavním cílem je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

  Výše stipendia žákům vybraných technických oborů vzdělání je stanovena na:

  1. ročník: 1500 Kč za každé pololetí/žáka
  2. ročník: 2000 Kč za každé pololetí/žáka
  3. ročník: 2500 Kč za každé pololetí/žáka
  4. ročník: 3000 Kč pouze za 1. pololetí/žáka
  Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno.

  Podmínkou pro obdržení stipendia je:

  1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání v některém z podporovaných oborů vzdělání (viz Seznam podporovaných technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou pro školní rok 2020/21) a v daném školním roce nedosáhl věku 21 let.
  2. Žák za příslušné pololetí školního roku nesmí mít neomluvenou absenci, výchovné opatření typu důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze školy či snížená známka z chování.
  3. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr než 1,70 včetně.
  4. Žák nesmí být za příslušné pololetí hodnocen z odborných předmětů horší známkou než dobrý.
  5. Žák nesmí být za příslušné pololetí z některého předmětu neklasifikován.
  6. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše uvedených podmínek na stipendium nárok.
  7. Stipendium není vypláceno po dobu přerušení studia.
  8. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy.

  Back to top