Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Výsledky 2. kola přijímacího řízení (denní i dálková forma)

Výsledky přijímacího řízení: vzdělávací program 26-47-N/02 Aplikace výpočetní techniky - Ekonomika (denní forma) 
Výsledky přijímacího řízení: vzdělávací program 26-47-N/02 Aplikace výpočetní techniky - Telekomunikace a automatizace (denní forma)
Výsledky přijímacího řízení: vzdělávací program 26-47-N/02 Aplikace výpočetní techniky - Ekonomika (dálková forma)
Výsledky přijímacího řízení: vzdělávací program 26-47-N/02 Aplikace výpočetní techniky - Telekomunikace a automatizace (dálková forma) 

Upozornění: Přijatí uchazeči se dostaví k zápisu ve středu 1. září 2021.

Denní forma: 
11.00 hod. do posluchárny. S sebou občanský průkaz, 1 fotografie, 290 Kč ISIC. 
Dálková forma: 
15.00 hod. do posluchárny. S sebou občanský průkaz, 1 fotografie.

Neúčast u zápisu bude posuzována jako nezájem o studiu. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nenastoupíte ke studiu na   VOŠ , oznamte nám tuto skutečnost telefonicky nebo písemně na adresu školy. V případě dalších dotazů kontaktujte kancelář školy nebo budoucího třídní učitelku Ing. Vladimíru Šmídovou (viz Kontakty)

Podle § 15 , odst. 2 Vyhlášky 10/2005 Sb. jste povinni nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy převezmete rozhodnutí o přijetí, uhradit první splátku školného (1.500,- Kč) za zimní semestr, č.ú. 155831351/0300, variabilní symbol je Vaše identifikační číslo, specifický symbol: 6020331

Back to top