Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Zveme vás na Den otevřených dveří, který proběhne na VOŠ a SPŠE Olomouc, Božetěchova 3 ve středu 15. ledna 2020 od 13.00 do 18.00 hodin.

Můžete si prohlédnout interiéry školy a učeben, informovat se o studiu na SŠ i VOŠ, jednotlivých zaměřeních a získat potřebné informace o studiu přímo od pedagogů.


Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí v souladu s GDPR

V rámci akce Den otevřených dveří pořádané příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Příspěvková organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

Back to top