Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle
Od středy 11. března 2020 do odvolání se v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků na středních a vyšších odborných školách zavádí distanční forma výuky jednotlivých předmětů. Formy této výuky, odkazy na používané aplikace a další informace nalezente v níže přiložených Nařízeních ředitele školy č. 2020/01-distanční výuka a 2020/03-formy distanční výuky.
O ukončení tohoto režimu budou žáci, studenti a zákonní zástupci informováni prostřednictvím informačního systému Edookit a webu školy.

Back to top