Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle
V době nadcházejícího prázdninového období nabízí Pedagogická fakulta UP v Olomouci Cyklus letních kempů pro děti a mládež, na který se Centru celoživotního vzdělávání PdF UP podařilo získat dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tudíž jsou kempy pro účastníky zdarma (hradí si pouze stravování resp. oběd v menze). Kempy jsou vhodné pro zájemce ve věku 11 – 20 let popř. některé 15 – 20 let a tedy např. pro uchazeče na VŠ.

Cílem letních kempů je popularizačně-naučnou formou umožnit zejména žákům středních škol zúčastnit se přírodovědných, společenskovědných, uměnovědných, technologických a jazykových aktivit a posílit jejich zájem a motivaci pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů.

Cyklus letních kempů obsahuje nabídku 12 kempů, a to:

1)      3D tisk – od myšlenky k funkčnímu modelu (7.-10.7.2020)

2)      Lego na útěku (13.-17.7. 2020)

3)      Po stopách tradičních řemesel (20.-24.7. 2020)

4)      Internet, web a trocha Pythonu v praxi (10.-14.8.)

5)      Výroba vlastního šperku (17.-21.8.)

6)      Letní kemp hudební a výtvarné výchovy (7.-10.7.)

7)      Hravý dějepis aneb poznej českou historii (16.-19.8.)

8)      Němčina zábavně a jinak (17.-19.8.)

9)      English summer camp (17.-21.8.)

10)   První pomoc (18.-19.8.)

11)   Biologie prakticky a zábavně (17-.21.8.)

12)   Přírodní vědy prakticky (17.-21.8.) *Tento kemp probíhá ve spolupráci s RG a ZŠ Prostějov.


Jedenáct letních kempů se bude konat ve vybavených učebnách Pedagogické fakulty UP a v okolí města Olomouce, dvanáctý kemp Přírodních věd prakticky bude probíhat v prostorách RG a ZŠ Prostějov. Více informací naleznete na webových stránkách www.ccv.upol.cz v sekci Letní kempy a příměstské tábory. Děti a mládež po ukončení kempu obdrží certifikáty o jejich absolvování.

Těšíme se na Vás v období letních prázdnin.

Za kolektiv pracovníků CCV

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

vedoucí pracoviště Centra celoživotního vzdělávání PdF UP

Back to top