Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání: Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě (maximální možný zisk 140 bodů):
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika
    • první přijatý uchazeč - ev. číslo přihlášky 178 - 121,53 bodů
    • poslední přiajtyý uchazeč - ev. číslo přihlášky 157 - 79,30 bodů
  • 78-42-M/01 Technické lyceum
    • první přijatý uchazeč - ev. číslo přihlášky 21 - 123,43 bodů
    • poslední přiajtyý uchazeč - ev. číslo přihlášky 186 - 85,87 bodů

Po konání opravných termínů JPZ byli příslušní uchazeči zařazeni na příslušnou pozici v seznamu nepřijatých.

Back to top