Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle
Seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání: Podrboné informace jak postupovat po vyhlášení výsledků (podání odvolánípřesun zápisového lístku apod.) najdete v článku Postup po vyhlášení výsledků.

    Back to top