Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle
Vzhledem k výraznému převisu zájemců o oba studijní obory ředitel školy, dle § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., rozhodl, že 2. ani další kola přijímacího řízení nebudou vypisována.

K dnešnímu dni byla naplněna maximální kapacita obou oborů na naší škole. Níže uvádíme evidenční čísla uchazečů přijatých na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí. Těmto uchazečům bylo vyhověno dle pořadí v 1. kole přijímacího řízení.

Uchazeči přijatí na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí:

  • obor Elektrotechnika - 104, 210, 120, 197, 161, 162, 188, 45, 109, 111, 124, 203, 75, 211, 175, 229, 215, 177, 1, 96, 74, 193.
  • obor Technické lyceum - 79, 164, 55, 86, 232, 241, 59, 208, 30, 213, 44, 186, 21.

Všichni přijatí (resp. jejich zákonní zástupci) obdrželi 30. června 2020 email s dalšími informacemi před začátkem studia na naší škole.

Back to top