Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle
Vzhledem k výraznému převisu zájemců o oba studijní obory ředitel školy, dle § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., rozhodl, že 2. ani další kola přijímacího řízení nebudou vypisována.

K dnešnímu dni byla naplněna maximální kapacita obou oborů na naší škole. Níže uvádíme evidenční čísla uchazečů přijatých na základě odvolání proti nepřijetí. Těmto uchazečům bylo vyhověno dle pořadí v 1. kole přijímacího řízení.

Evidenční čísla uchazečů přijatých na základě odvolání proti nepřijetí:

  • obor Elektrotechnika - 229, 223, 312, 7, 166, 101, 201, 111, 112, 189, 35, 162, 30, 45, 99, 59, 247, 288, 93.
  • obor Technické lyceum - 105, 154, 73, 80, 215, 71, 261, 281,299, 78, 202, 150, 153, 160, 275.

Všichni přijatí (resp. jejich zákonní zástupci) obdrželi 17. června 2021 e-mail s dalšími informacemi před začátkem studia na naší škole. Pokud tento e-mail neobdržíte, prohlédněte i složku s Nevyžádanou poštou, příp. nás kontaktujte telefonicky na 585 208 121.

Back to top