Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram
Vzhledem k výraznému převisu zájemců o oba studijní obory ředitel školy, dle § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., rozhodl, že 2. ani další kola přijímacího řízení nebudou vypisována.

K dnešnímu dni byla naplněna maximální kapacita obou oborů na naší škole. Níže uvádíme evidenční čísla uchazečů přijatých na základě odvolání proti nepřijetí. Těmto uchazečům bylo vyhověno dle pořadí v 1. kole přijímacího řízení.

Evidenční čísla uchazečů přijatých na základě odvolání proti nepřijetí:

  • obor Elektrotechnika - 190, 48, 110, 145, 118, 155, 54, 215, 62, 41, 63, 172, 77, 30.
  • obor Technické lyceum - 121, 78, 36, 209, 150, 59, 126, 184, 224, 107, 85, 33, 212, 70, 139, 57.

Všichni přijatí (resp. jejich zákonní zástupci) obdrželi 30. května 2022 e-mail s dalšími informacemi před začátkem studia na naší škole. Pokud tento e-mail neobdržíte, prohlédněte i složku s Nevyžádanou poštou, příp. nás kontaktujte telefonicky na 585 208 121.

Back to top