Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram

logolink_up


Název projektu:                    Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program:              Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu:        1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:                   1.1 – Zvyšování kvality ke vzdělávání

 

Cílem projektu Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji je prostřednictvím komplexní intervence založené na principech evropského programu „The Class Moves“ zvýšit úroveň pohybové aktivity a zlepšit stravovací návyky u žáků škol v Olomouckém kraji. Projekt vychází z evidence – based podkladů mezinárodní studie HBSC o zdraví a životním stylu dětí a školáků, která probíhá pod záštitou Světové zdravotnické organizace již od roku 1982 se vzorkem více jak 230 000 dětí ze 43 zemí světa, a kterou koordinuje a garantuje Katedra společenských věd v kinantropologii FTK UP Olomouc. HBSC studie je rovněž podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví ČR

Back to top