Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram

Název projektu:                   Moderní trendy využívání Internetu

Název  program:                  Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Poskytovatel dotace:           Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Popis realizace projektu:

Realizace projektu proběhla dle plánovaného harmonogramu, pouze s drobnými odchylkami v časovém rozvržení jednotlivých aktivit, které byly způsobeny opožděným obdržením rozhodnutí o schválení projektu.

Hlavní cíle projektu: uspořádání dvou vzdělávacích programů a dvou odborných exkurzí za účasti odborného poradce partnerského zaměstnavatele pro pedagogy odborných předmětů a v souvislosti s tímto i vytvoření užší vazby mezi prostředím střední odborné školy a reálného subjektu z oblasti informatiky a telekomunikací byly v celé šíři splněny. Na škole žadatele zároveň proběhla série školení pro pedagogy, které vycházely z akreditovaných vzdělávacích programů Využití cloudových aplikací a Návrh a správa webové prezentace. Těchto školení se v prezenční formě zúčastnilo celkem 11 pedagogů odborných předmětů.

Při realizaci projektu byl dodržen požadavek na prezentaci financování projektu z dotace MŠMT, která byla uvedena na veškerých dokumentech souvisejících s realizací projektu, ať už v elektronické či tištěné podobě.

Back to top