Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram
logo erasmusNaše škola v roce 2018 v rámci programu Erasmus + získala grant na realizaci zahraniční stáže pro žáky, která se bude konat 19.5 - 1.6.2019 (včetně cesty) ve Vídni ve firmách
Gillot Consulting Services 24 Stunden Computer & Netzwerkdienst
a
Elektrotechnik Ing. Gerhard Dickbauer.

Odborná stáž je plně hrazena z prostředků Evropské Unie. Odborný doprovod zajistí pedagogové školy.
Stáže se zúčastní 15 žáků třetího ročníku průmyslového oboru a 8 žáku třetího ročníku technického lycea. Výběr žáků proběhne v září-listopadu 2018.

Kriteria pro výběr žáků zahrnují:
 • studijní prospěch,
 • odbornou znalost,
 • jazykové dovednosti,
 • absence kázeňských problémů.

 • Pro účast ve výběrovém řízení je nutné:
 • vyplnit formulář žádosti v AJ a odevzdat ho nejpozději do 31.10.2018 koordinátorům projektu,
 • doložit posudek vyučujícího odborných předmětů. Odborné znalosti budou posuzovány dle jednotek učení ECVET (shodují se s plněním témat v rámci tematických plánů školy),
 • úspěšně absolvovat jazykový test a ústní pohovor s vyučujícími AJ.

 • VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNÉ DO KONCE ROKU 2018.

  Docházka u žáků na pracoviště v rámci mobility bude monitorována prezenční listinou výuky, která bude doložena do třídní knihy. Po uskutečnění pobytu budou účastníci prezentovat své nově získané kompetence a znalosti v rámci přednášek v odborných předmětech a na praktickém vyučování konaných ve škole, jejich práce bude prezentována na webu školy.

  Bližší informace podají koordinátoři projektu
  Mgr. Pavel Deutsch
  Mgr. Julie Jirátková

  Back to top