Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram

Naše škola se zapojila do aktivity Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Žáci resp. jejich zákonní zástupci, kteří mají o doučování zájem, mohou kontaktovat příslušné vyučující jednotlivých předmětů se svými požadavky. Zároveň proběhne identifikace žáků vyžadujících podpory ze strany pedagogů a budou jim nabídnuty konkrétní témata a termíny jednotlivých bloků doučování.

npo doucovani

Back to top