Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Youtube   Instagram  Boženet
edugrant banner square 500 02

Robotická ramena pro Vzdělávání 4.0

Naše škola patří mezi podpořené instituce z projektu EDUgrant, jehož partnerem je Velux Foundation.
Díky zapojení do projektu budeme moci modernizovat naši výuku programování a automatizace.

Pořízením robotických ramen Dobot Magician V2 a jejich implementací do výuky budou moci naši žáci snáze proniknout do problematiky programování automatizačních systémů s okamžitou prezentací navržených algoritmů. Specializovanou učebnu plánujeme využívat i pro akitivity zaměřené na vyhledávání talentů na partnerských ZŠ formou workshopů a soutěží pro tyto nadané žáky.


Fotogalerie

Video

Back to top