Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Youtube   Instagram  Boženet
Škola je příjemcem podpory v rámci Prevence digitální propasti. Podpora je poskytnuta formou finančních prostředků na pořízení mobilních digitálních technologií, které budou moci být zapůjčeny znevýhodněným žákům. Záměrem je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením – prevence digitální propasti.

Správa pořízeného mobiliáře je následující:
A. umístění mobiliáře - učebna DP1
B. zodpovědná osoba - Ing. Libor Kyselý
C. systém zápůjček - evidenci vede zodpovědná osoba, která žákům poskytne další informace

Postup při výběru žáků k zapůjčení digitálního zařízení:
1. žáci s nedosatečným vybavením pro výuku na dálku
2. žáci s nedosatečným vybavením pro přípravu na výuku
3. prioritu mají žáci posledních ročníků SŠ, příp. starší žáci

Back to top