Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram

Ministerstvo školství společně s Českým klubem Fair-play Českého olympijského výboru ocenilo studenty a pedagogy za přínos nejen českému školství. 

Jsme pyšní, že cenu  "Za celoživotní přínos (pedagogičtí pracovníci)" v letošním roce získal pedagog z naší školy Mgr. Milan Baránek.

Většinu své kariéry spojil s naší školou, kde působil a působí jako vyučující matematiky, fyziky, výpočetní techniky, dílenské praxe, elektrotechnických měření a dalších odborných předmětů. Formoval celou řadu třídních kolektivů na pozici třídního učitele. Plody jeho práce se škole vrací např. v projektu měření efektivity moderních LED svítidel, který zaštiťuje ve spolupráci se svým bývalým žákem.
Soutěživost a hravost je mu daná do vínku, což se projevuje nejen ve sportovních aktivitách, ale i ve specifickém koníčku - sbírání a částečně i výroba hlavolamů všech druhů. Tuto oblast volnočasových aktivit často zapojuje do výukového procesu a tak se dá říct, že většina jeho hodin naplňuje Komenského "škola hrou".
Zručnost a přehled v oblasti elektrotechniky se snaží přenášet na žáky při návrhu a výrobě různých zapojení z oblasti praktické elektrotechniky.

Blahopřejeme!Back to top