Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram

Žák naší školy Filip Szkandera získal 3. místo prestižního ocenění Talent Olomouckého kraje v kategorii Technický a dovednostní obor. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Talent Olomouckého kraje 2019 je oceněním nejlepších žáků, studentů, škol a školských zařízení, kteří dosáhli mimořádných výsledků v mezinárodních, ústředních či krajských kolech soutěží a přehlídek. Jde především o významnou formu podpory talentované mládeže v Olomouckém kraji.

Ocenění se uděluje v pěti oborech: humanitním, přírodovědném, technickém a dovednostním, uměleckém a sportovním. Ocenění pro žáky a studenty specifikuje dvě věkové kategorie, v rámci nichž je možno podat v souladu s pravidly ocenění nominaci: žáci druhého stupně základních škol a 1. – 4. ročníků víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků základních uměleckých škol a žáci a studenti vyšších odborných škol, středních škol a 5. – 8. ročníků víceletých gymnázií a odpovídajících vyšších ročníků základních uměleckých škol.

Cílem ocenění je napomoci rozvoji a dalšímu vzdělávání talentované mládeže v Olomouckém kraji a podpora škol a školských zařízení, které se systematicky věnují péči o talentované a nadané žáky a studenty.

Fotogalerie z předávání ocenění

Back to top