Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram
Po zkušenostech s minulým školním rokem, došlo na naší škole k přehodnocení využívání nástrojů pro distanční výuku. Nyní je nejvíce kladen důraz na výuku pomocí videokonferencí, což si můžete povšimnou i z ukázky rozrhu uvedené v titulku.
Všichni studenti mají školní Google účty, mohou tak využívat aplikace Google i neomezené cloudové úložiště. Při využívání videokonferencí Google Meet zároveň nemusí žádat vyučujícího o potvrzení vstoupit do místnosti, mohou sdílet vlastní obrazovku vyučujícímu a snáze tak diskutovat nad případnými problémy.
Žáci v mnohem větší míře využívají i kamery, za což patří velké díky i rodičům.

Stejně, jako v minulém školním roce vyučující využívají i další nástroje pro distanční výuku, Jsou to především:
  • e-learningové studijní materiály v prostředí LMS Moodle
  • testování v prostředí LMS Moodle
  • nástroje G Suite for Education
  • Google Classroom
  • využití chatu, audio nebo videokonference Google Meet
  • školní informační systém Edookit - nástroje pro přípravu testů, zadávání a kontrola úkolů
  • vlastní webové aplikace
  • vlastní výukové materiály a videa s využitím virtuální tabule a nahrávání obrazovky
  • Back to top