Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram
V rámci distanční výuky se naše škola potýká s problémem, jak zajistit praktickou výuku online. Již na jaře naši žáci přišli o několik desítek hodin výuky v dílnách a odborných laboratořích a nyní stojíme před tímto problémem znovu, kdy tito žáci ještě ani nestihli dohnat deficit znalostí z minulého školního roku.

Díky našim technicky a didakticky zdatným učitelům jsme se rozhodli, že vyzkoušíme výuku elektrotechnických měření.

Na fotografii vidíte vyučujícího, jak předvádí měřenou úlohu žákům. Žáci mu pomocí mikrofonu a kamery radí, jak dané zapojení realizovat a posléze si zapisují naměřené hodnoty, ze kterých potom zpracují protokol o měření.
Věříme, že se nám podaří alespoň takto improvizovaně, realizovat i další předměty odborné praktické výuky.

Back to top