Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram
Dne 10. 11. 2021 proběhl na naší škole Oborový den elektrotechniky a IT a zároveň byl uspořádán Workshop pro učitele, kariérové a výchovné poradce ze základních škol.

Workshop začal představením projektu IKAPOKII a centra kolegiální podpory, včetně aktivit pro žáky základních škol.
Krajský metodik a vedoucí KMK Ing. Jiří Burda obeznámil kolegy ze ZŠ s Krajským metodickým kabinetem Automatizace a robotiky  a dále informoval o úspěšné spolupráci s dalšími SŠ v Olomouckém kraji. 

Žáci, kteří přišli na oborový den společně se svými učiteli, případně s rodiči, měli možnost prohlédnout si prostory školy a vidět na vlastní oči speciální učebny a vybavení zaměřené na informatiku, automatizaci a robotiku. Prakticky si mohli vyzkoušet naprogramovat mikropočítač, vytvořit grafický návrh nebo zrealizovat obvod pomocí letování eletrotechnických součástek na desku plošných spojů.

Back to top