Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Youtube   Instagram  Boženet
Třída 4B se 11.10.2023 zúčastnila exkurze do přečerpávací elektrárny v Dalešicích, kde nám průvodcem byla vysvětlena podstata a účel vodního díla i s technickými údaji. V infocentru jsme ještě zhlédli video s dalšími informacemi, je tam také model útrob přečerpávací stanice a fotografie z historie i současnosti elektrárny. Z balkónu jsme si poté prohlédli strojovnu umístěnou nad turbínami, ke které nám průvodce opět sdělil několik informací.
Následoval přesun do jaderné elektrárny v Dukovanech, kde nám průvodkyně rovněž pustila video se základními informacemi. Následně nám všem byly zapůjčeny virtuální brýle, se kterými jsme si ,,prošli" celou jadernou elektrárnu uvnitř i venku včetně nahlédnutí do jaderného reaktoru a pohledu z výšky na celo dílo. Na modelu celé elektrárny nám pak průvodkyně vysvětlila její jednotlivé části a jejich význam. Hravou formou jsme ještě měli možnost si ,,osahat" modely některých částí areálu jako např. průchod bezpečnostním rámem pro příchod zaměstnanců. Exkurze byla přínosná a studentům se líbila.

Back to top