Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Youtube   Instagram  Boženet

Dne 1. 12. 2023 v čase od 8:30 do 17:30 hodin proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Prostory školy, dílny a odborné laboratoře navštívilo celkem 138 uchazečů o studium. Tato akce představila uchazečům možnosti studia moderních a perspektivních oborů. V rámci tohoto dne proběhl i workshop pro žáky ZŠ a dále slavnostní předání a uvedení do provozu nové fotovoltaické elektrárny.

Děkujeme našim partnerským firmám za účast na našem DOD, která byla velkým přínosem, o čemž svědčí zástupy návštěvníků u jednotlivých stánků.

Na workshopu pro žáky základních škol ZŠ Zeyerova a ZŠ Dub nad Moravou, žáci plnili následující úkoly v rámci polytechnického vzdělávání.

- Zpracování úkolu z elektrotechnické dílny - blikač,
- programování mikropočítače s periferií (micro:bit),
- programování robotické ruky pro kreslení
- kreslení grafiky v grafickém editoru.

Workshop se žákům velmi líbil, měli tak možnost si prakticky vyzkoušet úkoly z elektrotechniky a informatiky.

Naše nová fotovoltaická elektrárna, bude sloužit nejen pro dokrývání vlastní spotřeby objektů školy, ale také jako výuková pomůcka pro žáky a studenty VOŠ a SPŠE v Olomouci.
Slavnostního aktu předání se zúčastnili zástupci zřizovatele - radní pro oblast školství Aleš Jakubec, náměstek hejtmana Jan Šafařík a radní pro smart region Petr Lysek a za dodavatelskou firmu Heinz elektro majitel Stanislav Heinz.

Instalovaná technologie:
- výkon 6 kWp
- sada 12 panelů Trina Vertex instalovaných na ploché střeše dílenské budovy
- 3 střídače značky Victron 48/3000
- kontrolní panel Victron Cerbo
- MPPT tracker Victron
- baterie Pylon US 3000C s kapacitou 3,55 kW.
Systém je dále rozšiřitelný.

Plánujeme široké využití pro výuku - od Základů elektrotechniky (zdroje, ohmův zákon, děliče napětí), přes Elektroniku a Elektrotechnická měření (voltampérová charakteristika, vnitřní odpor, vlastnosti polovodičových prvků) až po databázové systémy (zpracování naměřených dat, vykreslování spotřeby, filtrování).

Back to top