Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit
 
Vyberte ze seznamu

Vyberte ze seznamu

U oboru Telekomunikace a automatizace je nutné potvrzení lékaře Lékařský posudek ke stažení

Vyberte ze seznamu

Vyberte ze seznamu

Vyberte ze seznamu

Osobní údaje
Zadejte vaše příjmení

Zadejte vaše jméno

Zadejte vaši národnost

Zadejte datum narození

Zadejte místo narození

Zadejte okres narození

Zadejte rodné číslo

Zadejte číslo občanského průkazu nebo číslo pasu

Adresa trvalého bydliště
Zadejte ulici

Zadejte obec

Zadejte PSČ

Zadejte vaše platné telefonní číslo

Zadejte e-mailovou adresu

Korespondenční adresa (pokud se liší od trvalého bydliště)
Zadejte ulici

Zadejte obec

Zadejte PSČ

Střední škola absolvovaná nebo studovaná
Zadejte IZO střední školy

IZO je uvedeno na ročníkovém vysvědčení nebo jej najdete na https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/

Zadejte název SŠ

Zadejte adresu střední školy

Zadejte kód oboru

Zadejte název oboru

Předchozí vzdělání
Zadejte průměrný prospěch u maturitní zkoušky

uveďte průměr ze všech předmětů z posledního vysvědčení

Zadejte průměrný prospěch u maturitní zkoušky

uveďte průměr ze všech maturitních předmětů

Zadejte rok maturitní zkoušky

Ověřte, že nejste robot (spam)Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Údaje sbíráme ze zákona č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě vyhlašovaného přijímacího řízení.

Back to top