Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2021/22


Vybrané informace a termíny:

 • podání přihlášek do 1. 3. 2021,
 • pozvánky budou rozeslány do 19. března 2021,
 • termíny jednotné přijímací zkoušky,
  • 1. termín pondělí 12. dubna. 2021,
  • 2. termín úterý 13. dubna 2021,
  • náhradní termíny - 12., 13. května 2021.
 • zveřejnění výsledků do 30. dubna 2021,
 • odevzdání zápisových lístků do 10 pracovních dnů, od vyhlášení výsledků, tj. nejpozději do 14. května 2021.
Cermat nabízí ilustrativní testy pro Jednotnou přijímací zkoušku - najdete je pod tímto odkazem.

jpz mz inspis setmobile
Při přípravě na přijímací zkoušky Vám pomůže aplikace InspIS SETmobile. Více informací naleznete v připojeném dokumnetu.

Back to top