Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle
Mgr. Vojtěch Šmehlík

Název zájmové činnosti:

Sportovní hry

Termín konání:

Úterý od 14.25 hod. do 15.10 hod

Místo konání:

Tělocvična

Anotace kroužku:

Sportovní hry, zaměřený dle zájmu žáků na badminton, basket, florbal, futsal, volejbal.

Cílová skupina:

Žáci a studenti školy

Back to top