Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram
Mgr. Petr Pavelka

Název kroužku:

Kroužek digitální fotografie

Vyučující:

Mgr. Petr Pavelka

Předběžný termín konání:

středa 14.20 – 15.20

Místo konání:

ateliér (byt)

Anotace kroužku:

V rámci kroužku bude s žáky diskutována teorie i praxe pořizování digitálních fotografií a jejich postprocessing. Ve školním ateliéru, interiéru školy i v exteriérech budou probíhat praktická fotografická cvičení.

Náplní kroužku bude také záznam a střih videa s využitím základních triků. Při tvorbě videa bude kladen akcent na dodržování autorských práv.

Dle technických možností a zájmu žáků je zvažována implementace základů užití a tvorby objektů do virtuální reality.

Cílová skupina:

Žáci SPŠE se zájmem o moderní audiovizuální technologie

Back to top