Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram
různí učitelé

Název zájmové činnosti:

Spontánní sportovní činnosti (SSČ)

Termín konání:

Registrace v LMS Moodle (jakýkoliv den, kdy je v tělocvičně volno, kromě úterý a čtvrtku)

Místo konání:

Tělocvična a přilehlé sály

Anotace kroužku:

Sportovní hry, zaměřené dle zájmu žáků na badminton, basket, florbal, futsal, volejbal, pinpong a další

Cílová skupina:

Žáci a studenti školy

Back to top