Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Youtube   Instagram  Boženet

Pro žáky se zájmem o informační technologie, kteří zamýšlejí po maturitě studovat na technicky zaměřené vysoké nebo vyšší odborné škole nebo se uplatnit v praxi.

Inovace oboru Technické lyceum - od nového roku IT specializace

 • posílení hodinové dotace na programování,
 • vývoj webových aplikací,
 • možnost absolvování CiscoNetAcademy během studia,
 • zařazení 3D tiskových technologií do výuky.
 • Pracovní uplatnění se nabízí jak v atraktivních technických profesích celé řady firem, tak na poli samostatného podnikání.

  Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou. Samozřejmostí je rozšířená výuka dvou cizích jazyků (hlavní anglický jazyk je doplněn německým nebo ruským jazykem).
  Další studium na technicky zaměřených oborech vysokých a vyšších odborných škol.

   

  Back to top