POZOR - stránka prozatím není aktualizovaná!

Připravili jsme pro Vás stručný návod jak postupovat po vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Ve čtvrtek 13. 4. 2023 a v pátek 14. 4. 2023 proběhly jednotné přijímací zkoušky. Po jejich centrálním vyhodnocení bude dle vyhlášených kritérií stanoveno pořadí uchazečů, které zveřejníme v souvislosti s platnou legislativou v úterý 2. 5. 2023 od 12:00 hodin na webových stránkách školy www.spseol.cz a také ve vitríně u vchodu do školy.

Přijatí uchazeči

Přijatým uchazečům škola písemně nic neposílá. Jestliže se najdete pod přiděleným evidenčním číslem přihlášky mezi přijatými uchazeči, je třeba do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků (tj. od 3. 5. 2023 do 17. 5. 2023) doručit na školu vyplněný zápisový lístek. Pokud zápisový lístek v této lhůtě nedoručíte, zaniká vaše právo na přijetí a takto uvolněná místa nabídneme nepřijatým uchazečům.
Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.


Nepřijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí bude možné vyzvednout osobně (pouze zákonný zástupce uvedený v přihlášce na základě předložení občanského průkazu) od středy 3. 5. 2023 do pátku 5. 5. 2023, vždy od 7:30 do 14:30 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána doporučenou poštovní zásilkou na adresu zákonného zástupce uvedeného v přihlášce příp. do jeho datové schránky (pokud byla na přihlášce uvedena). Pokud si rozhodnutí nevyzvednete (osobně, doporučená zásilka), považuje se za doručené desátý pracovní den. Tato lhůta je stanovena školským zákonem.

Pokud jste nebyli přijatí a přesto máte zájem o studium na naší škole, doporučujeme následující postup:

Podejte si odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je třeba podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí a je nutné jej adresovat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje s doručením na adresu školy. Doporučený vzor odvolání ve formátu docx:

Odvolání podané po této lhůtě je neplatné. Odvolání se bude řešit po uplynutí zákonné lhůty k odevzdání zápisových lístků (tj. 10 pracovních dnů od zveřejnění přijetí ke studiu). O rozhodnutí o přijetí na odvolání budete informování telefonicky, následně vám bude zasláno nové rozhodnutí o přijetí. Pro doručení zápisového lístku při přijetí na odvolání opět platí lhůta 10 pracovních dnů.

Jste-li zároveň přijat na jinou školu, odevzdejte tam zápisový lístek, a pokud bude Vašemu odvolání vyhověno, můžete si ho vyzvednout a přenést k nám. Toto je jediná možnost, jak můžete zápisový lístek přenést (pouze jednou) a to v případě přijetí na odvolání.

Nejste-li nikam přijati, sledujte webové stránky jednotlivých škol nebo webovou stránku kraje (www.olkraj.cz), kde budou zveřejněny školy, které vypíší druhé kolo přijímacího řízení. Pokud budete na jinou školu přijati v rámci druhého kola, můžete tam odevzdat zápisový lístek. V případě, že ještě v tuto dobu budete dodatečně přijati na odvolání na naši školu, můžete si ho na této škole vyzvednout a přenést ho k nám. Opět je zde ta možnost, kdy na základě odvolání můžete zápisový lístek přenést na základě přijetí na odvolání.

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2