Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Připravili jsme pro Vás stručný návod jak postupovat po vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

V pátek 12. 4. 2019 a pondělí 15. 4. 2019 proběhly jednotné přijímací zkoušky. Po jejich centrálním vyhodnocení bude dle vyhlášených kritérií stanoveno pořadí uchazečů, které zveřejníme v souvislosti s platnou legislativou v pondělí 29.4. 2019 od 12:00 hodin na webových stránkách školy www.spseol.cz a také ve vitríně u vchodu do školy.

Přijatí uchazeči

Přijatým uchazečům škola písemně nic neposílá. Jestliže se najdete pod přiděleným registračním číslem mezi přijatými uchazeči, je třeba do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků (tj. od 29. 4. 2019 do 13. 5. 2019) doručit na školu vyplněný zápisový lístek. Pokud zápisový lístek v této lhůtě nedoručíte, zaniká vaše právo na přijetí a takto uvolněná místa nabídneme nepřijatým uchazečům.

Nepřijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí bude možné vyzvednout osobně (pouze zákonný zástupce uvedený v přihlášce na základě předložení občanského průkazu) v úterý 30. 4. 2019 od 12:00, ve čtvrtek 2. 5. 2019 a v pátek 3. 5. 2019 od 8 do 15 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána 3. 5. 2019 odpoledne doporučeně do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného v přihlášce. Pokud si rozhodnutí nevyzvednete (osobně, pošta), považuje se za doručené pátý pracovní den. Tato lhůta je stanovena školským zákonem. Lhůta na obálce není v tomto případě směrodatná.

Pokud jste nebyli přijatí a přesto máte zájem o studium na naší škole, doporučujeme následující postup:

Podejte si odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je třeba podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí a je nutné jej adresovat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje s doručením na adresu školy. Vzory odvolání ve formátech doc nebo pdf:

Odvolání podané po této lhůtě je neplatné. Odvolání se bude řešit po uplynutí zákonné lhůty k odevzdání zápisových lístků (tj. 10 pracovních dnů od zveřejnění přijetí ke studiu). O rozhodnutí o přijetí na odvolání budete informování telefonicky, následně vám bude zasláno nové rozhodnutí o přijetí. Pro doručení zápisového lístku při přijetí na odvolání opět platí lhůta 10 pracovních dnů.

Jste-li zároveň přijat na jinou školu, odevzdejte tam zápisový lístek, a pokud bude Vašemu odvolání vyhověno, můžete si ho vyzvednout a přenést k nám. Toto je jediná možnost, jak můžete zápisový lístek přenést (pouze jednou) a to v případě přijetí na odvolání.

Nejste-li nikam přijati, sledujte webové stránky jednotlivých škol nebo webovou stránku kraje (www.kr-olomoucky.cz), kde budou zveřejněny školy, které vypíší druhé kolo přijímacího řízení. Pokud budete na jinou školu přijati v rámci druhého kola, můžete tam odevzdat zápisový lístek. V případě, že ještě v tuto dobu budete dodatečně přijati na odvolání na naši školu, můžete si ho na této škole vyzvednout a přenést ho k nám. Opět je zde ta možnost, kdy na základě odvolání můžete zápisový lístek přenést na základě přijetí na odvolání.

Back to top