Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 byla zveřejněna na stránce Přijímací řízení.

Upozorňujeme, že konečný termín pro podání přihlášky ke studiu na SPŠE je 1. 3. 2020 (při doručení poštou 2. 3. 2020). Přihlášku je možné doručit poštou nebo osobně na sekretariát školy od 10. 2. 2020 v úředních hodinách od 7:30 do 15:00.

Inovace ŠVP

Pro žáky se zájmem o informatiku, automatizaci, elektrotechniku, kteří zamýšlejí po maturitě studovat na technicky zaměřené vysoké nebo vyšší odborné škole nebo se uplatnit v praxi.

Back to top