Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle
Vzhledem k výraznému převisu zájemců o oba studijní obory ředitel školy rozhodl, že 2. ani další kola přijímacího řízení nebudou vypisována.
Seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání:

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání:

Nabídka praxe od firmy Hella Mohelnice.

Inovace ŠVP

Pro žáky se zájmem o informatiku, automatizaci, elektrotechniku, kteří zamýšlejí po maturitě studovat na technicky zaměřené vysoké nebo vyšší odborné škole nebo se uplatnit v praxi.

Back to top