Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Ve dnech 3. a 4. května 2021 proběhly jednotné přijímací zkoušky a odevzdané záznamové archy uchazečů byly odeslány na Cermat k hodnocení. Uchazeč, který měl konat oba termíny jdnotné přijímací zkoušky na jedné škole (druhá škola JPZ nevyužila) a jeden termín nekonal , může konat tuto zkoušku v náhradním termínubez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, , který se řádně omluvil.

Dle platného harmonogramu budou celkové výsledky přijímacího řízení zveřejněny ve čtvrtek 20. května 2021 od 12:00 na školním webu a ve vitríně u vchodu do budovy školy. Více informací o dalším postupu najdete zde.

Pro žáky se zájmem o informační technologie, kteří zamýšlejí po maturitě studovat na technicky zaměřené vysoké nebo vyšší odborné škole nebo se uplatnit v praxi.

Nabídka praxe od firmy Hella Mohelnice.

Inovace ŠVP

Pro žáky se zájmem o informatiku, automatizaci, elektrotechniku, kteří zamýšlejí po maturitě studovat na technicky zaměřené vysoké nebo vyšší odborné škole nebo se uplatnit v praxi.

Back to top