Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2020/21

Vybrané informace a termíny:

  • podání přihlášek do 1. 3. 2020,
  • pozvánky rozeslány do 1. 4. 2020,
  • 1. termín písemných testů - 14. 4. 2020,
  • 2. termín písemných testů - 15. 4. 2020,
  • zveřejnění výsledků do 30. 4. 2020,
  • odevzdání zápisových lístků do 10 pracovních dnů.

Back to top