Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2021/22


Vybrané informace a termíny:

 • podání přihlášek do 1. 3. 2021,
 • pro obor Elektrotechnika je nutné potvrzení lékaře lékařský posudek ke stažení,
 • pozvánky budou rozeslány nejpozději 14 dnů před konáním termínu přijímací zkoušky na e-maily zákonných zástupců,
 • termíny jednotné přijímací zkoušky,
  • 1. termín pondělí 3. května 2021,
  • 2. termín úterý 4. května 2021,
  • náhradní termíny - 2. a 3. června 2021.
 • zveřejnění výsledků dne 20. května 2021 po 12:00 (původní termín 30. dubna 2021),
 • odevzdání zápisových lístků do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků - nejpozději 3. června 2021.
Cermat nabízí ilustrativní testy pro Jednotnou přijímací zkoušku - najdete je pod tímto odkazem.

jpz mz inspis setmobile
Při přípravě na přijímací zkoušky Vám pomůže aplikace InspIS SETmobile. Více informací naleznete v připojeném dokumnetu.

Back to top