Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/25

Závazná kritéria přijímacího řízení pro nástup do prvního ročníku ve školním roce 2024/25: 

 • podání přihlášek do 20. 2. 2024,
 • pro obor Elektrotechnika jsou stanovena zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k NV č. 211/2010 Sb. a je nutné potvrzení lékaře - lékařský posudek ke stažení a vyplnění, (vhodné jen pro obor 26-41-M/01) nebo lékařský posudek (vhodné pro více oborů naráz) z webu www.prihlaskynastredni.cz.
 • obor Technické lyceum nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků,
 • pozvánky budou rozeslány nejpozději 14 dní před konáním zkoušky dle formy podané přihlášky buď prostřednictvím IS DIPSY nebo poštou na adresu zákonného zástupce,
 • termíny jednotné přijímací zkoušky,
 • 1. termín - pátek 12. dubna 2024,
 • 2. termín - pondělí 15. dubna 2024,
 • náhradní termíny - 29. a 30. května 2024.
 • zveřejnění výsledků 1. kola dne 15. května 2024
 • Cermat nabízí ilustrativní testy pro Jednotnou přijímací zkoušku - najdete je pod tímto odkazem.

 • testy z minulých ročníků JPZ;
 • průvodce řešením testů;
 • tipy a doporučení pro uchazeče;
 • ilustrační testy do r. 2021 (nové ilustrační testy již neposkytujeme);
 • k dispozici jsou i testová zadání z řádných termínů JPZ z MA (včetně záznamových archů)
 • v ukrajinském jazyce z roku 2022 a 2023.
 • Odkaz na procvičování testů a úloh - procvičování testů/typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení)
  nová aplikace TAU (trénuj a uč se) určená k procvičování testů a úloh.

  Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce pro tento školní rok jsou obsahově zcela totožné jako ty loňské. U matematiky pro čtyřleté obory zůstává v testovém sešitě stejný
  „vzorníček“ jako loni: obsahuje mocniny čísel 11–20, vyjádření hodnoty π, vzorce pro rozklad na součin a vzorce pro obsah a obvod kruhu.
  jpz mz inspis setmobile
  Při přípravě na přijímací zkoušky Vám pomůže aplikace InspIS SETmobile. Více informací naleznete v připojeném dokumnetu.

  Zavolejte nám!

  (+420) 585 208 121

  Napište nám!

  info@spseol.cz

  Navštivte nás!

  Božetěchova 3, Olomouc

  Datová schránka

  c7hhqe2