Rozšíření akreditace VOŠ

V průběhu roku 2020 byla provedena úprava akreditace studijního programu VOŠ. Konkrétně zaměření Telekomunikace bylo rozšířeno o výuku z oblasti automatizace.

Nově pojmenované zaměření Telekomunikace a automatizace je vhodné pro absolventy středního vzdělávání s maturitou, kteří si chtějí doplnit nebo rozšířit odborné vzdělání nejen už ve zmiňovaných telekomunikacích a automatizaci, ale také v oblasti elektrotechniky, číslicové a mikroprocesorové techniky, výpočetní techniky a programování.
Nedílnou součástí studia je rozšířená výuka angličtiny a externí praxe v mnoha partnerských firmách.

Tříleté studium je ukončené absolutoriem, jehož součástí je obhajoba absolventské práce, kterou studenti ve velké míře realizují v partnerských firmách či pod jejich patronací. 
Absolventům se uděluje titul DiS. a mohou získat i „Kvalifikaci pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.“

Rozšířené pracovní uplatnění se nabízí jak v atraktivních technických profesích celé řady firem, tak na poli samostatného podnikání:
 • montáž a zkoušení telekomunikačních zařízení,
 • oživování a provozní údržba telekomunikačních zařízení,
 • výroba, montáž a opravy radiokomunikačních zařízení,
 • zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí,
 • návrh, stavba a správa počítačových sítí,
 • návrh, projekce a ladění automatizovaných pracovišť,
 • vývoj a správa řídících programů pro kontroléry,
 • monitoring a profylaxe automatizačních a robotických systémů.
 • Zavolejte nám!

  (+420) 585 208 121

  Napište nám!

  info@spseol.cz

  Navštivte nás!

  Božetěchova 3, Olomouc

  Datová schránka

  c7hhqe2