Nabízíme denní studium oboru Aplikace výpočetní techniky ve dvou zaměřeních - ekonomika / telekomunikace a automatizace. Studenti jsou přijímáni bez příjímacích zkoušek na základě průměru ze 4. ročníku SŠ a maturitního vysvědčení. 

Nabízíme možnost dalšího studia pro prakticky zaměřené absolventy středních škol nejen v regionu. Snažíme se zaplnit mezery v systému vyššího technického a ekonomického vzdělání, reagovat na požadavky trhu práce a dynamický rozvoj firem a podniků.

Přijímací řízení pro školní rok 2024/25 na Vyšší odbornou školu v Olomouci se řídí podle Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění.

Denní forma studia

Kód a název oboru vzdělání:

26-47-N/.. Informační technologie - Aplikace výpočetní techniky

Zaměření formou volitelných předmětů z oblasti:

 • Telekomunikace a automatizace
 • Ekonomika
 • Počty přijímaných studentů:

 • 60 celkem
 • Přihlášení ke studiu:
  ONLINE PŘIHLÁŠKA


  nebo tiskopis přihlášky SEVT 49 152 1 

  Do přijímacího řízení je zařazen uchazeč na základě přihlášky a dalších dokumentů:

 • potvrzení lékaře (pouze u zaměření Telekomunikace a automatizace) lékařský posudek ke stažení,
 • kopie maturitního vysvědčení.
 • Sken maturitního vysvědčení příp. potvrzení lékaře vložte do příslušného pole online přihlášky. Originály těchto dokumentů předložíte ve škole v den zápisu do 1. ročníku (2. září 2024).

  Neúplná online přihláška bez skenu maturitního vysvědčení se považuje za neplatnou a uchazeč je vyzván k doplnění.

  Termíny podání přihlášky:

  1. kolo - do 31. 5. 2024
  2. kolo - do 28. 8. 2024

  Další případné termíny:
  3. kolo – do 31. 10. 2024

  Přihláška musí být odeslána do stanoveného termínu online (viz odkaz výše) nebo poštou na adresu:

  VOŠ a SPŠE Božetěchova 3, 779 00 Olomouc, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Termíny přijímacího řízení:
  1. kolo - 21. 6. 2024
  2. kolo - 30. 8. 2024
  3. kolo – 31. 10. 2024

  Kritéria přijímacího řízení:

  Při vyhodnocení přijímacího řízení bude komise přihlížet na bodové skóre výsledků vzdělávání ve 4. ročníku SŠ a maturitní zkoušky:

 • výsledky vzdělávání ve 4. ročníku SŠ (0 - 10 bodů)
 • výsledky maturitní zkoušky (0 - 10 bodů)
 • a dále na předchozí (neúspěšné) studium na VOŠ:

  • uchazeč nemůže být přijat, pokud již v předchozích 5 letech VOŠ studoval a byl vyloučen pro neplnění studijních povinností a vysokou absenci

  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny bezodkladně (po termínech přijímacígo řízení) ve vitríně u vchodu do školy a na webových stránkách pod identifikačním číslem uchazeče. Rozhodnutí ředitele školy prostřednictvím e-mailu obdrží pouze nepřijatí uchazeči spolu s vyrozuměním, o důvodech nepřijetí. Přijatí uchazeči postupují dle pokynů na stránce Informace pro přijaté uchazeče.

  Podmínky pro přijetí ke studiu na VOŠ:

  Ke studiu na VOŠ může být přijat uchazeč, který má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeč je přijat na základě úspěšných výsledků u přijímacího řízení. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného (1.500 Kč) na účet školy 155831351/0300 se specifickým symbolem 6020331 do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí (Vyhláška č. 10/2005, § 15).

  Nezaplacení školného nebo neúčast u zápisu bude posuzováno jako nezájem o studium.

  Školné činí celkově 3.000 Kč ročně (ve dvou splátkách). Studenti mohou požádat o snížení této částky ze sociálních důvodů, bližší informace na sekretariátu školy.
   

  Zavolejte nám!

  (+420) 585 208 121

  Napište nám!

  info@spseol.cz

  Navštivte nás!

  Božetěchova 3, Olomouc

  Datová schránka

  c7hhqe2