Informace pro přijaté uchazeče pro nový školní rok

Základní informace týkající se zahájení studia:

  • Zápis do 1. ročníku - první školní den v 11.00 v Polsuchárně školy, bude s předstihem zveřejněno v kalendáři školy.
  • Začátek prezenční výuky - druhý zářijový týden, bude s předstihem zveřejněno v kalendáři školy.
  • Stravovánízajišťuje SOŠ obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc, http://www.stursovka.cz/skolni-jidelna/, kontaktní osoba p. Prikertová, tel. 585 200 221 – podrobné informace najdete na stránce Stravování.
  • ISIC karta – identifikační doklad. Čipová karta pro vstup do budovy školy a jídelny, doklad potvrzující studium na naší škole, mezinárodní studentský průkaz. Pořizovací cena je 350 Kč, tuto částku je třeba uhradit během zápisu do 1. ročníku. Pokud již ISIC vlastníte, doneste jej k zápisu pro ověření funkčnosti. Více informací na stránce ISIC.
  • Potvrzení o studiu - obdržíte až po uhrazení školného na 1. období studia. Termín platby se odvíjí od vyhlášení výsledků daného kola - vždy do 15 dnů, je třeba školné uhradit.  Více informací na stránce Školné.
  • Ubytování - kompletní informace na stránce Ubytování.

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2