Areál školy zahrnuje celek 3 budovy značené jako HB (hlavní budova), DB (dílenská budova) a TEL (tělocvična).

Přístupové komunikace k budově jsou na úrovni terénu. Nejhodnější přístup pro osoby s pohybovým omezením je přes školní dvůr z ulice Fibichova. Ze školního dvora se lze přímo ve stejné úrovni dostat do 1.NP TEL. Pro přesun z tohoto podlaží do 2.NP TEL vertikální plošina uzpůsobená pro přepravu osob na invalidním vozíku. Ze stejného podlaží se lze dostat do 2. NP HB prostřednictvím dvou schodišťových plošin. Ze školního dvora je přístupná i DB - 1. NP prostřednictvím nájezdové a schodišťové plošiny, 2. NP potom prostřednictvím vertikální plošiny uzpůsobené pro přepravu osob na invalidním vozíku. Zbytek areálu není bezbariérový, výuka však může být organizována tak, aby tento faktor nebyl omezující (umístění výuky do bezbariérových prostor).

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2