Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Úvodník

Je tu měsíc listopad, měsíc, který okolní flóře naděluje kouzelnou barevnost a zároveň s padajícím listím lidem připomíná, že přichází období, kdy se příroda pomalu ukládá k spánku, aby na jaře mohla opět všem dát na odiv svoje půvaby. Než se tak stane, čeká nás prakticky půl roku, kdy naše oči nebudou moci spočinout na něčem kvetoucím, protože krajina v našem zeměpisném pásmu prostě nebude schopna něco takového nabídnout, i kdyby stokrát chtěla.

A protože se vesmír snaží věci držet pokud možno v rovnováze, je pro nadcházejících šest měsíců charakteristické, že se absenci jarní či letní atraktivity přírody snaží lidem v té době vynahradit nejrůznějšími vjemy kulturními, ať už jsou jejich zprostředkovateli kina, divadla, galerie nebo třeba koncertní sály. Přes urputnou snahu vesmíru o zachování rovnováhy se do hry už druhou sezonu vkrádá zcela neodbytně jeden parazit, který lidem úspěšně brání si zmíněné kulturní vjemy dopřát a náležitě si je vychutnat, protože zákeřně napadá a systematicky rozleptává jedny z nejpřirozenějších lidských svobod, kterými jsou svoboda pohybu a sdružování se. Dopady jeho řádění jsou až nečekaně multiplikační, proto je v našem nejvlastnějším zájmu učinit jeho mocenským ambicím přítrž a postavit se mu všemi dostupnými prostředky.

Oním parazitem je, jak jste jistě všichni dávno poznali, coronavirus ve všech svých mutacích, a těmi dostupnými prostředky, kterými s ním lze bojovat, jsou především ukázněnost a důsledné dodržování všech protiepidemických opatření, která se vlastně od začátku vyhlášení války s ním až tak zásadně nemění. V našich školních podmínkách je to hlavně hygiena a ono nenáviděné, ale účinné, nošení respirátorů (pro úplnost ještě dodávám - na ústech a nose současně) všude tam, kde to protiepidemická nařízení vyžadují.

Nenechejme si svou nedůsledností a přezíravým přístupem ke zdánlivě neviditelnému nepříteli zcela viditelně zkazit onu příležitost zpestřit si jinak šedivé měsíce nadcházejícího období možností navštěvovat nejen kulturní zařízení a dopřát si tak povznesení ducha i těla. Mějme na paměti, že vše souvisí se vším a snažme se ze všech svých sil pomoci vesmíru k opětovnému dosažení rovnováhy.

-jo-


Velká říjnová socialistická revoluce v SSSR vs. Sametová revoluce v ČSSR

Období od roku 1917 do začátku devadesátých let minulého století bychom mohli nazvat jakýmsi pokusem o zavedení socialismu v Evropě a následným postupným zjišťováním, že se to nemůže podařit. Jak to vlastně celé začalo a jak skončilo?

Proč se socialistické revoluci v tehdejším Rusku přezdívá říjnová, když se udála v listopadu 1917? Je to proto, že v Rusku se až do zavedení socialismu používal tzv. juliánský kalendář, podle kterého datum začátku revoluce připadá na 25. října, namísto gregoriánského, používaného i dnes po celé Evropě. Dá se říct, že tento převrat se stal za minimální účasti široké veřejnosti a v podstatě to byla taková „soukromá akce“ několika lidí kolem V. I. Lenina. Veřejnost se však tomuto převratu nijak velice nebránila, protože (jak víme i z dnešních dob) stačí říct něco ve smyslu „Budeme bránit dělnictvo!“ a nikdo nic nenamítá, ať už si vrchnost dělá se státem, co se jí zalíbí. Tak se totiž stalo i tenkrát. 7. listopadu 1917 Leninovi přívrženci obsadili důležité ruské instituce v Petrohradě včetně Zimního paláce, sídla prozatímní vlády. Ta byla den na to (8. listopadu) zatčena a „jménem dělnictva“ se vlády ujala socialistická strana. Za několik dní už byl „dělnicko-rolnickou“ vládou schválen Dekret o míru (nakonec se Leninovi povedlo sjednat s Německem příměří) a Dekret o půdě (půda byla zestátněna a znovu „spravedlivě“ rozdělena, něco podobného probíhalo o několik desítek let později i v Československu). Bolševická strana uhájila své vládnoucí postavení proti následným útokům i v následující občanské válce. V prosinci roku 1922 byl spojením Ruské sovětské federativní socialistické republiky, Ukrajinské, Běloruské a Zakavkazské sovětské socialistické republiky utvořen Svaz sovětských socialistických republik.

Sametová revoluce v Československu by se dala nazvat úplným opakem toho, co se událo před skoro 70 lety v Rusku. Zatím co Ruská socialistická revoluce proběhla bez zapojení širší veřejnosti, roku 1989 to byli právě občané, kteří se o tento návrat ke svobodě naší země zasloužili. Zejména pak studenti, kteří 17. listopadu 1989 uspořádali na pražském Albertově shromáždění k uctění památky Jana Opletala, které se ale zvrhlo v demonstraci proti panujícímu komunistickému režimu. Oficiální povolená demonstrace skončila na Vyšehradě u hrobu Karla Hynka Máchy. Dav se ovšem vydal směrem k centru města. V tuto chvíli už byly ale po Praze rozestavěny policejní hlídky, které měly za úkol zabránit postupu demonstrujících na Pražský Hrad a na Václavské náměstí, demonstrace se tudíž přesunula na Národní třídu, kde už se do jejích účastníků pustila policie obušky. Tímto byl protest násilně rozehnán. Následujícího dne byla vyhlášena stávka, které se v první fázi účastnili hlavně studenti a herci, později se však přidávali další lidé, včetně široké veřejnosti. V pondělí 27. listopadu 1989 se uskutečnila tzv. generální stávka, které se zúčastnilo přes 3/4 národa. Vládnoucí strana pochopila, že se jí ztrácí půda pod nohama a začala pomalu ale jistě ustupovat. Dne 29. prosince byl jednomyslně zvolen prezidentem Václav Havel. Jeho vítězství ve volbách by se dalo považovat za konec sametové revoluce. Svoboda není samozřejmostí, proto si važme jí i lidí, co se o ní zasloužili.


IT doupě


Jak odinstalovat Edge?

Microsoft Edge je jako jeden z mála Windows aplikací neodstranitelný… tedy alespoň tou oficiální cestou. Díky aplikacím třetích stran, jako je třeba CCleaner se můžete jednoduše tohoto prohlížeče nadobro zbavit. Navíc už vám nebude při prohledávání počítače vyskakovat vyhledávání Bingem, což je hlavně z hlediska soukromí velké plus.


Jak na Discord bota?

Máte na Discordu server, který chcete rozvinout? Nebo si chcete napsáním příkazu zhasnout v pokoji světlo? Ať tak či onak, dnes vám ukážu, jak si Discord API nastavit a začít.

První věc je výběr programovacího jazyka. Na výběr je snad každý moderní jazyk, vybere si patrně každý. Já si na ukázku vyberu Python, protože je nejznámější a nepotřebuje ke spuštění bota tolik kódu.

Nejdřív si potřebujeme pro bota vytvořit účet. To zařídíme na https://discord.com/developers/. Po kliknutí na New Application si svého bota pojmenujte a vytvořte. Můžete mu teď změnit profilovku nebo upravit popisek. V kolonce Bot kliknete na Add Bot. To botovi vytvoří vlastní profil. Pro přidání bota na server běžte do OAuth2 -> Scopes, zaškrtněte kolonku bot a přejděte na odkaz. Po vybrání serveru se k vám bot připojí, čímž bychom měli tu jednodušší část hotovou.

Jak jste si asi všimli, náš bot je offline. Aby fungoval a přijímal příkazy, musíme k tomu napsat program, k čemuž použijeme již zmíněný python. Vytvořte si nový python projekt a stáhněte discord.py knihovnu (py -3 -m pip install -U discord.py). Teď knihovnu importujte do projektu, zaregistrujte nového klienta a do on_message eventu vložte svůj příkaz. V našem případě bot na příkaz odpoví zadanou zprávou. Poslední, co musíme zajistit, je token. Token je přihlašovací údaj zastupující email i heslo. Mají ho uživatelé i boti a díky němu máte k účtu neomezený přístup. Najdete ho v kolonce Bot, doporučuji ho s nikým nesdílet.

Tím by měla být naše práce u konce. Pokud spustíme skript, bot se spustí a bude reagovat na naše příkazy. Teď už je jen na vás, jak ho rozšíříte – můžete ho propojit s databází, udělat ověřovací systém, příkazy s embedem, fantazii se meze nekladou. Vzhledem k obsáhlosti knihovny přikládám i odkaz na dokumentaci: https://discordpy.readthedocs.io/.


Hra o život

Matematická hříčka s mřížkou, buňkami a třemi jednoduchými pravidly, které ovlivňují jejich život a zánik – to je Game of Life. Zprvu hra vypadá jako docela bezvýznamná simulace, věci se ale začnou dít, když zjistíte, jak chytře se dá využít.

Hra se objevila v roce 1970 v jednom americkém vědeckém plátku. Na rozdíl od jiných potřebuje od hráče jen vstupní konfiguraci, dále se hraje sama. Za jejím vznikem stojí Brit John Conway, který byl později označen za jednoho z největších matematiků světa. Jeho cílem bylo propojit strojírenství a biologii, čehož docílil pomocí těchto tří pravidel:

  • 1. Každá buňka, která má v sousedství 0 nebo 1 buňku, zahyne na izolaci. Pokud má kolem sebe 4 a více buněk, zahyne na přelidnění
  • 2. Pokud jsou v sousedství 2 nebo 3 buňky, buňka přežije.
  • 3. Pokud jsou u prázdného pole 3 buňky, vznikne buňka nová.

Tahle hra se mi zalíbila tak moc, že jsem se rozhodl ji zkusit i sám napsat. Jako mřížku jsem použil Excel a s použitím makra a Visual Basicu naprogramoval logiku. Hra je ale perfektní i pro elektrotechniku, protože má všechno pro vytvoření jednoduchých "elektrických" obvodů. Pár let zpátky v ní někdo vytvořil 8bitový počítač, někdo jiný funkční digitální hodiny a další člověk zašel tak daleko, že nasimuloval Game of Life v sobě samém.


Pranostiky na listopad

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzy uchytí.

Jaké povětří je v listopadu, takové bude v březnu roku budoucího.

Když napadá sníh na suché listí, bude tuhá zima.

Ztráty a nálezy

Cokoli je na půdě školy nalezeno, nachází útočiště v kanceláři školy. Pokud tedy kdokoli cokoli kdekoli ve škole najde, nechť to odevzdá v kanceláři školy a ten, kdo zjistil, že něco postrádá a uvědomil si, že věc nedopatřením zanechal někde ve škole, nechť své kroky neprodleně po tomto zjištění směřuje do kanceláře, kde svou ztracenou věc s velkou pravděpodobností nalezne. Fungování tohoto schématu je samozřejmě podmíněno poctivostí nálezce a okamžitým odevzdáním nalezené věci do kanceláře školy.

Nyní na své majitele v kanceláři čekají tyto věci:

  • kalkulačka nalezená v učebně č. 4 dne 5. 10.
  • 2 prstýnky nalezené na dívčím WC přibližně ze stejného data
  • modrá sluchátka (pecky) - deponovaná již delší dobu
  • řetízek - rovněž nalezen již dříve

Redakční rada: Jan Dlabaja, Jiří Greš, Jakub Křížan

Webové zpracování: Daniel Hut

Jazykový dohled: Mgr. Oto John

Back to top