Charakter studia VOŠ - denní forma studia

Vyšší odborná škola vznikla při SPŠE v Olomouci od školního roku 1996-97. Záměrem školy je nabídnout kvalitním a prakticky zaměřeným absolventům středních škol v regionu, kteří nechtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách, možnost dalšího studia. VOŠ chce zaplnit mezery v systému vyššího technického a ekonomického vzdělávání v regionu, reagovat na požadavky trhu práce a dynamický rozvoj firem a podniků.

Pro každý školní rok se otevírá 1 třída denního studia oboru 26-47-N/.. Informační technologie, aplikace výpočetní techniky se zaměřením:
 • telekomunikace a automatizace (T)
Vyšší odborné studium je plánováno jako tříleté denní studium určené pro absolventy všech typů středních škol s maturitou. Studium se dělí do dílčích období v délce 16 týdnů, na které navazuje čtyřtýdenní zkouškové období. Studium je ukončeno absolutoriem podle příslušných právních norem a poskytuje vyšší odborné vzdělání s certifikátem vysvědčení o absolutoriu a diplomem absolventa s označením absolventa Diplomovaný specialista, DiS.

Formy výuky:
 • přednášky, které jsou povinné z 80 %, u společných předmětů se jich účastní studenti obou zaměření,
 • semináře z teoretických předmětů s povinnou účastí 80 % (absence musí být omluveny),
 • praktická cvičení s povinnou účastí, kdy se výuka dělí do menších pracovních skupin,
 • individuální konzultace.
Klasifikace studia probíhá podle učebního plánu po každém oddobí ve zkouškovém období formou průběžného hodnocení, zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek. Způsob zkoušení určí každý vyučující sám podle povahy předmětu (forma ústní, písemná, praktická práce atd.), hodnocení je čtyřstupňové.

Profil absolventa - telekomunikace a automatizace - denní forma studia

Absolvent zaměření telekomunikace a automatizace je pracovník s vyšší kvalifikací a získá teoretické znalosti a praktické zkušenosti v oblasti elektroniky, digitální techniky, audiovizuální techniky, výpočetní techniky, telekomunikací včetně optických a bezdrátových sítí a automatizace. Získané ekonomické a jazykové znalosti mohou uplatnit ve funkcích manažerů a vedoucích pracovníků.

Předměty - telekomunikace a automatizace - denní forma studia

Povinné předměty společného základu:

 • Anglický / Německý jazyk
 • Anglická/Německá konverzace
 • Matematika
 • Management
 • Marketing
 • Výpočetní technika
 • Počítačová grafika
 • Datové sítě
 • Volitelný blok IT
 • Hardware počítačů
 • Právo
 • Databázové systémy
 • Seminář k absolventské práci
 • Praxe - externí

Povinně volitelné předměty odborného zaměření:

 • Základy telekomunikační a automatizační techniky
 • Automatizace
 • Číslicová a mikroprocesorová technika
 • Elektrotechnika
 • Základy akustiky a videa
 • Bezdrátové systémy
 • Telekomunikační systémy
 • Optické komunikace
 • Praxe interní:
  • Číslicová a mikroprocesorová technika
  • Laboratorní měření - telekomunikace
  • Laboratorní měření - elektrotechnika
  • Digitální a záznamová zařízení DVB
  • Optické senzory
  • Automatizace
Nepovinně volitelné předměty:
 • Tělesná výchova
 • Seminář k 3D tisku

Plán učiva - telekomunikace a automatizace - denní forma studia

Studijní obor: 26-47-N/.. Informační technologie, aplikace výpočetní techniky
Odborné zaměření: Telekomunikace a automatizace

Předměty: Období
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
 
 
 
Povinné předměty:
 
 
 
Anglický jazyk 4k 4z 4k 4k 4k 4k
 
Anglická konverzace 2p 2p 2p 2p 2p 2p
 
Německý jazyk 4k 4z 4k 4k 4k 4k
 
Německá konverzace 2p 2p 2p 2p 2p 2p
 
Matematika 4/2k 4/2zk 2/1k 2/1zk - -
 
Management 2zk - - - - -
 
Marketing - 2zk - - - -
 
Výpočetní technika 2/2z 2/2z 2/2z 2/2z - -
 
Počítačová grafika - - - - 3/3z 3/3z
 
Datové sítě 1zk - 1zk 1/z 3/2zk 3/2z
 
Volitelný blok IT - - 3/2z 3/2z - -
 
Hardware počítačů 2 2zk 2 2zk 2 2zk
 
Právo - - 2 2zk 2z 2zk
 
Databázové systémy 2/2k 2/2k - - - -
 
Seminář k absolventské práci - - - - 1z 1z
 
Praxe - externí - - - 2týdny 2týdny -
 
 
 
Volitelné zaměření:
 
 
 
Automatizace - - 2zk 2zk - -
 
Základy telekomunikační a automatizační techniky  2zk 2zk - - - -
 
Číslicová a mikroprocesorová technika - 1k - - - -
 
Elektrotechnika 3k 2zk - - - -
 
Základy akustiky a video 3/2zk 3/2zk - - - -
 
Bezdrátové systémy - - - - 3zk 3zk
 
Telekomunikační systémy - - 2zk 2zk 4zk 4zk
 
Optické komunikace - - 4/2k 4/2k - -
 
Praxe interní - - 4/4z 4/4z 4/4z 4/4z
 
 
 
Celkem: 27/8 27/8 30/11 30/11 28/11 28/11


Vysvětlivky:
p - průběžné hodnocení
z - zápočet
k - klasifikovaný zápočet
zk - zkouška

Absolutorium - telekomunikace a automatizace - denní forma studia

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem podle § 101 a § 102 Školského zákona. Absolutorium se koná po 6. období a je rozděleno do tří částí:

 • obhajoba a prezentace absolventské práce - komisionální zkouška ve formě diskuse nad závěry absolventské práce podle vypracovaného oponentského posudku
 • zkouška z cizího jazyka
 • zkouška z odborných předmětů (Hardware počítačů, Bezdrátové systémy, Přenosové systémy)

Téma absolventské práce si student volí na začátku 5. období z praxe, zaměřuje se na telekomunikační problematiku malých a středních firem, popřípadě organizací ve státní správě. Jedná se zejména o problematiku zavedení počítačových sítí, zabezpečení objektů, tvorbu www-stránek, apod..

Po úspěšném ukončení absolutoria obdrží absolvent vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa s označením Diplomovaný specialista, DiS a Europass – dodatek k diplomu, který obsahuje informace o druhu a úrovni kvalifikace a dosažených výsledcích. Tento dodatek se vystavuje v českém a anglickém jazyce.

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2