Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Zaměření společnosti

SŽDC již 15 let plní funkci provozovatele a vlastníka železniční dopravní cesty v České republice. Zajišťuje provozování, provozuschopnost, údržbu, opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury. Dlouhodobě se profiluje jako moderní, stabilní a perspektivní společnost.

Možnosti uplatnění absolventů

Společnost trvlae nabízí pracovní pozice dispečer centrálního dispečerského pracoviště, elektromontér, návěstní technik, projektant, rozpočtář apod. Více informací lze nalézt na adrese www.szdc.cz/studenti

Nabídka konání praxe

Společnost nabízí unikátní program NádraŽák. Jedná se o studentský program Správy železniční dopravní cesty, díky kterému žáci a studenti získají jistotu zaměstnání, pravidelný měsíční příspěvek až do výše 2 000 Kč po dobu studia apod. Možné je i konání klasické 14denní externí praxe bez vstupu do studentského programu.

Back to top