Školní e-mail Kalendář Klasifikace FacebookMoodle

Zaměření společnosti

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví.

Možnosti uplatnění absolventů

Společnost nabízí studijní program během navazujícího studia na VŠ. Má uzavřené dlouhodobé partnerství s předními českými univerzitami. V rámci odborných přednášek na univerzitách mají studenti možnost poznat nejnovější trendy v oboru.

Back to top