Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Youtube   Instagram  Boženet
Přijímací řízení na VOŠ bude spuštěno 1. 3. 2024 ON-LINE formou. Nabízíme denní studium oboru Aplikace výpočetní techniky ve dvou zaměřeních - Ekonomika a Telekomunikace a automatizace. 
Sponzor soutěže: Edwards Vacuum
Ve středu 13. března 2024 od 8:30 hod proběhne na naší škole okresní kolo soutěže dětí a mládeže v programování. Přihlašujte se prosím na níže uvedeném formuláři do 4. 3. 2024.
Tuto soutěž organizují pod záštitou NPI ČR, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje, Dům dětí a mládeže Olomouc a VOŠ a SPŠE Olomouc.

Platná kritéria pro přijímání do 1. ročníku SŠ pro školní rok 2024/25 najdete

.

Další informace týkající se přijímacího řízení najdete na stránce webu Přijímací řízení na SPŠE a na stránkách prihlaskynastredni.cz. Pro podání přihlášky doporučujeme využít variantu č. 1 - Elektronická přihláška - v systému DiPSy.cz.

Přijďte s námi oslavit 60 let od založení naší průmyslovky!

Magistrát města Olomouce vyhlásil Výzvu Fondu pomoci olomouckým dětem pro podávání žádostí o poskytnutí účelového daru. Fond pomoci olomouckým dětem byl zřízen ZMO od 1. 1. 2017 jako podpora rovného přístupu ke vzdělávání a mimoškolním aktivitám dětí a žáků z nízkopříjmových rodin.

Nedílnou součástí tělesné výchovy na naší škole jsou i lyžařské kurzy, které pořádáme pro žáky 1. ročníku.
Této nabídky naši žáci hojně využívají, lyžařský kurz absolvuje téměř každá třída s 70% až 80% účastí žáků.
K vysoké účasti žáků na lyžařském kurzu mimo jiné přispívá i možnost bezplatného zapůjčení sjezdařské výzbroje (lyžařské boty + lyže prémiových značek Salomon, Rossignol, Dalbello a Nordica), což je, zvláště v současné době stále se zvyšujících životních nákladů, vítaná finanční úleva pro rodiče.

Výborné výsledky 3D tisku z filamentu PLA 1,75 mm PLASTY MLADEČ.
https://www.filament-pm.cz/pla-1-75

Konstruujeme a oživujeme stroje, které nám pomáhají vyrábět spotřebiče Miele... Pojďte s námi konstruovat a oživovat strojní zařízení pro naši současnou i nově plánovanou výrobu spotřebičů Miele.

Jednou z důležitých informací pro naše budoucí studenty je i uplatnění absolventů naší školy v praxi. Právě společnost Miele nabízí pracovní pozice a brigády, které korespondují s profilem našich absolventů, zejména v oblastech automatizace, robotiky a elektrotechniky.

V pátek 22. dubna 2022 proběhlo pod záštitou Odboru školství a mládeže Olomouckého kraje, VOŠ a SPŠE Olomouc a Důmu dětí a mládeže Olomouc ve spolupráci s NPI ČR krajské kolo Soutěže v programování. Níže naleznete seznam postupujících do ústředního kola.

Jeden z partnerů školy společnost České dráhy nabízí pracovní pozice pro naše absolventy. Nově jsou to např. vlakvedoucímechanik kolejových vozidel/elektromechanik nebo strojvedoucí. Nabídka pracovních pozic platí napříč celou Českou republikou. Náborové letáky jsou k dispozici v sekci Pro žáky/Nabídky zaměstnání.

Žáci naší školy mají také možnost během studia čerpat stipendijní program ČéDés, více o tomto programu najdete i v sekci Stipendijní programy.

Podpora partnerských firem a společností je zřetelná nejen během studia. Úspěšní absolventi VOŠ v zaměření Telekomunikace automatizace mohou najít uplatnění u partnerské společnosti České dráhy.

Pro žáky se zájmem o informační technologie, kteří zamýšlejí po maturitě studovat na technicky zaměřené vysoké nebo vyšší odborné škole nebo se uplatnit v praxi.

Back to top