Komponenty pro realizaci 3D skeneru

Komponenty pro realizaci 3D skeneru

Výborné výsledky 3D tisku z filamentu PLA 1,75 mm PLASTY MLADEČ.
https://www.filament-pm.cz/pla-1-75
V rámci seminární práce 3. ročníku Technického lycea je realizována konstrukce 3D skeneru OpenScan s využitím komponentů vytvořených pomocí 3D tisku. Hotový skener bude možné využívat k vytváření 3D modelů reálných existujících objektů, dokonce pokrytých realistickou texturou. Na naší škole plánujeme jeho využití v rámci zájmových skupin Kroužku 3D tisku a Kroužku moderních technologií, který se zabývá, mimo jiné, virtuální realitou. Dále pak bude možné implementovat využití skeneru do výuky předmětů CAD nebo Programování. Pro realizaci byl vybrán model OpenScan Classic, který umožňuje skenování objektů do rozměrů 18 cm x 18 cm x 18 cm. Komponenty byly vytisknuty na školních 3D tiskárnách Original Prusa i3 MK3S+ a byl použit filament firmy Plasty Mladeč.

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2